Sepäse -teemapäivät 

8-luokkalaisille

Mitä ja kenelle?

SEPÄSE on toiminnallinen seksuaalisuus-päihde-seurustelu-teemapäivä, jota järjestetään Tampereen yläkouluissa tavoittaen lähes kaikki 8-luokkalaiset eli noin 2000 oppilasta vuosittain, puolet keväällä ja puolet syksyllä. Teemapäivän aikana oppilaat kiertävät neljällä erilaisella toiminnallisella rastilla noin kymmenen hengen ryhmissä, missä yksi rasti kestää aina oppitunnin (45 min) ajan.

SEPÄSE järjestettiin vuonna 2015 toukokuussa pilottina Tampereen viiden yläkoulun 8-luokkalaisille, minkä myötä huomattiin, että tarvetta on, joten toiminta laajennettiin tavoittamaan lähes kaikkien yläkoulujen 8-luokkalaiset. Sittemmin SEPÄSE-päivästä on tullut osa opetussuunnitelman mukaista terveystiedon opetusta.

Rastien sisältö

Teemapäivän suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana useita eri toimijoita, kuten Tampereen kaupunki, opiskelijoita Tampereen ammattikorkeakoulusta ja lääketieteellisestä tiedekunnasta, Setlementti Tampere ja Pirkanmaan Seta – Sinuksi ry.


Sinuksi ry:n rasti

Rasti 3 on Sinuksi ry:n rasti, jossa käsitellään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Työpajan sisältöön on huomioitu niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kuin enemmistötkin. Keskeisimpinä tavoitteina on keskustella nuorten kanssa itsemäärittelyn merkityksestä tai määrittämättä jättämisestä, itsearvostuksesta, luvasta olla sitä, mitä on tai joksi on matkalla, kiusaamisesta, olettamuksista sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaeista, joihin pajan sisältö perustuu.

Sinuiksi ry:n rastilla tehdään nuorten kanssa osallistava Tunnista termi -sanaharjoitus, jossa keskustellaan yleisimmistä seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä kuvaavista käsitteistä. Lisäksi pajassa käydään esimerkkien tasolla läpi muita tyypillisimpiä syrjintäperusteita yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Harjoituksessa nuoret saavat itse kertoa, mitä termit merkitsevät ja mitä ajatuksia ne heissä herättävät.

Kehitämme pajaamme ja sen sisältöä nuorilta sekä pajan vetäjiltä saadun palautteen ja toiveiden pohjalta säännöllisesti. Nuoret ovat muun muassa ehdottaneet pajaan uusia termejä, joita olemme ottaneet mukaan pajan sisältöön.


Mitä muut rastit ovat?

Rastilla 1 käsitellään seksuaaliterveyttä.

Rastilla 2 käsitellään seurustelua ja päihteitä.

Rastilla 4 käsitellään turvataitoja ja omia rajoja.

Kuvassa Sinuiksi ry:n rasti eräällä koululla.

Olisitko sinä tuleva SEPÄSE-rastin vetäjä?

Vetäjänä sinulla on mahdollisuus toteuttaa sensitiivisiä, yhdenvertaisuutta edistäviä ja kohderyhmää huomioivia työpajoja. Olit sitten opiskelija tai ammattilainen, haluamme sinut mukaan tekemään merkittävää työtä! 

Tiedotamme uusien vetäjien hausta nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Tarjoamme vetäjille kattavan perehdytyksen ja materiaalin sekä palkkion vedetyistä pajoista.

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme!