Tietosuojaseloste

Me – eli Sinuiksi ry – keräämme henkilötietoja vain sen verran ja sitä varten, että pystymme toimimaan lain- ja tarkoituksenmukaisesti yhdistyksenä ja tuottamaan jäsenillemme ja muille sidosryhmille mahdollisimman hyödyllisiä palveluita ja tietoja. 

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenten nimi, yhteystiedot sekä syntymäaika. Tiedot ovat meillä tallenteena, ATK eli automaattinen tietojenkäsittely on suojattu salasanoilla sekä tietoturvaohjelmilla. Vain rajattu määrä työntekijöitä tai hallituksen jäseniä pääsevät katsomaan, muuttamaan, tallentamaan ja poistamaan jäsenrekisterin tietoja. 

Keräämiämme tietoja käytetään vain ilmoitettuun tarkoitukseen eli jäsenviestintään ja lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseen. Tietoja ei anneta ulkopuolisille. 

Yhdellä verkkosivuistamme on anonyymi yhteydenottolomake. Kun lupaamme anonyymiutta, tarkoitamme sen myös. Lomakkeen kautta lähetetyt viestit välitetään käsittelijöillemme, jotka eivät saa yksilöityjä tietoja lähettäjästä kuten sähköpostisositetta tai IP-osoitetta. Henkilö- ja yhteystietojen lähettäminen lomakkeella on kuitenkin mahdollista mutta täysin vapaaehtoista. Käytämme mahdollisesti meille lähetettyjä tietoja vain asian käsittelyyn, emmekä tallenna niitä mihinkään rekisteriin muuta käyttöä varten. 

Saatamme joutua keräämään tilastollisia tietoja ryhmien / tapahtumien / verkkosivujen kävijämääristä. Esimerkiksi avustuksenantajaorganisaatio STEA voi vaatia numeraalista tietoa, kuinka laajan ryhmän ihmisiä yhdistyksen toiminta tavoittaa, jotta saamme jatkossakin apurahoja. Samoin Pride-kulkueen ja muiden tapahtumien järjestelyjä varten tieto / arvio kävijämääristä voi olla välttämätöntä. Tilastolliset tiedot kerätään ja annetaan eteenpäin muille aina sellaisessa muodossa, että ne eivät sisällä henkilötietoja.