Hallitus

Jari Kuisma
puheenjohtaja
puheenjohtaja [at] pirkanmaanseta.fi

A. Rantala
varapuheenjohtaja

Sarianne Tursas
hallituksen jäsen

Hannele Rehuttu 
hallituksen jäsen

Klaus Aalto 
hallituksen jäsen

Jarno Rekonius
hallituksen jäsen

Loimu Timonen
hallituksen jäsen

Netta Hakola
hallituksen jäsen


Hallituksen tehtävät ja vastuut

  • Johtaa yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
  • Kutsua koolle yhdistysten kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
  • Vastata ja valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
  • Valvoa ja ohjata hallituksen nimeämien työryhmien, työvalio- ja toimikuntien työskentelyä
  • Ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset
  • Ottaa ja vapauttaa yhdistyksen toimihenkilöt ja valvoa henkilöstön työskentelyä
  • Vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
  • Asettaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta avukseen työryhmiä, jotka hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena käsittelevät ja hoitavat niille määrättyjä asioita


Ehdokkaaksi hallitukseen?

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja sekä puolet hallituksesta ja joka toinen vuosi vastaavasti varapuheenjohtaja sekä toinen puoli hallituksesta. Syyskokoukseen voivat osallistua kaikki Sinuiksi ry:n (ent. Pirkanmaan Setan) jäsenet.

Kokemus työnantajuudesta, yhdistystoiminnasta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ovat hyviä edellytyksiä Sinuiksi ry:n hallituksessa toimimiseen. Hallituksessa työskentely vaatii yhteistyökykyä ja sitoutumista koko toimikauden ajaksi.

Mikäli olet kiinnostunut hallitustyöskentelystä, kannattaa nykyiseen hallitukseen olla yhteydessä ennen seuraavaa syyskokousta.