Kevätkokouksen kannanotto: Lakisääteistä yhdenvertaisuutta pitää parantaa Pirkanmaan hyvinvointialueella

10.5.2022

Mediatiedote: 

Sinuiksi ry:n kevätkokouksen kannanotto tiistaina 10.5.2022 (julkaisuvapaa): 


Lakisääteistä yhdenvertaisuutta pitää parantaa Pirkanmaan hyvinvointialueella 

Sote-palveluihin tarvitaan lisää hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseen, jotta erityisesti heikommassa asemassa olevat ihmiset uskaltavat käyttää tarvitsemiaan palveluja, ilman pelkoa syrjinnästä. Valistuneiden arvioiden mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueella asuu noin 50 000 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa. 

Vaalien alla Sinuiksi ry sai monia lupauksia Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutumisesta. Luvatut ja paikoin kesken jääneet yhdenvertaisuutta edistävät toimet pitää viedä loppuun.  

Kaikkien sote-palveluiden, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, lakisääteinen velvollisuus on osata kohdata sensitiivisesti ja inhimillisesti jokainen asiakas tai potilas. On tärkeää, ettei ammattilainen tee etukäteen oletuksia esimerkiksi ihmisen seksuaalisen suuntautumisen, perhe- tai ihmissuhdemuodon, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai muun syrjintäperusteen vuoksi. 

– Pitäisi olla itsestäänselvyys, että juuri sote-palveluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvan ihmisen ei tarvitsisi varautua vähemmistöstressiin. Jatkuvaa ja terveydelle haitallista vähemmistöstressiä aiheutuu joka tapauksessa ihmisille siitä, että pitää varautua ohittamiseen, epäasialliseen kohteluun tai suoraan syrjintään arjen eri tilanteissa, toteaa Sinuiksi ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Hölsömäki

Yhdenvertaisuuskäytännöt auttavat ammattilaisia toimimaan oikein 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat palveluntuottajaa sekä puuttumaan jo tapahtuneeseen syrjintään että aktiivisesti ennaltaehkäisemään syrjinnän tai kaltoinkohtelun pelkoa. Välttämättömiä sote-palveluja tarvitsevan täytyy voida jo aikaa varatessaan tietää, ettei hänen tarvitse salata identiteettiään syrjintäpelon vuoksi. 

– Valtaosa sote-ammattilaisista haluaisi varmasti tehdä työnsä kunnolla, jos työnantaja tukisi ammatillista osaamista selkein ohjein. Tämä edistäisi myös epäeettisesti toimivien yksittäisten työntekijöiden sanktioita. Yhdenvertaisuuskäytännöistä on tärkeää viestiä myös asiakkaille niin, että eri vähemmistöihin kuuluvat kokevat itsensä tervetulleiksi, Heidi Hölsömäki sanoo. 

Yhdenvertaisuussuunnittelu varmistaa lisäksi henkilökuntaan lukeutuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen, mikä sekin kuuluu työnantajan lakisääteisiin velvollisuuksiin.  

Erityishuomio haavoittuvassa asemassa olevien palveluihin 

Erityistä huomiota pitää kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien palveluihin elämän kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi lastensuojelu, nuorten erityispalvelut, perhe-, mielenterveys-, seksuaali-, lisääntymisterveyttä ja transprosessia edistävät palvelut samoin kuin maahanmuuttaja-, vammais- ja senioripalvelut tulee järjestää yhdenvertaisesti ja lakien edellyttämällä tavalla. 

– Meidän aluevaltuutettujen tulee varmistaa, että yhdenvertaisuus toteutuu myös korkean syrjäytymisriskin asiakasryhmien, kuten asunnottomien ja päihdetaustan omaavien, palveluissa, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuuston jäsen Olga Haapa-aho, joka toimi Sinuiksi ry:n kevätkokouksen puheenjohtajana. 

Pirkanmaalla yhdenvertaisuutta edistävät oikeansuuntaisesti esimerkiksi Tampereen nuorisoneuvola, Nuorisotila Kaareva, Tampereen vastaanottokeskus, Sepäse-mallin toteutuksessa mukana olevat yläkoulut ja Poliisiammattikorkeakoulu. Sinuiksi ry tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseksi.  

Yhdistys on mukana toteuttamassa myös Manse pride -viikkoa. @mansepride -viikon 6.6.–11.6.2022 yksi tunnuslauseista on: Ole kuin Tampere – edistä yhdenvertaisuutta

Lisätietoja

Mikko Ala-Kapee 
Toiminnanjohtaja, YTM; seksuaaliterapeutti: mikko.ala-kapee[]sinuiksi.fi 


Sinuiksi ry (entinen Pirkanmaan Seta ry) on seksuaalisen suuntautumisen, vähemmistöseksiä, ihmissuhdemuotoa, sukupuoli-identiteettiään ja/tai sukupuolen ilmaisuaan pohtivien ihmisten matalankynnyksen sosiaalipalveluja tuottava kansalaisjärjestö: https://yhdistys.sinuiksi.fi/ 


Lähteitä

THL 2019: Sote-ammattilainen, näillä ohjeilla onnistut kohtaamaan palvelunkäyttäjät yhdenvertaisesti ja sensitiivisesti

Duodecim 2020: Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle

Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotto eheytysterapioihin

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvolaki

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus - Mitä jokaisen psykologin tulisi tietää asiakkaan sensitiivisestä kohtaamisesta: Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) työryhmä, 2020, Psykologiliitto 

TAYS 2022: Henkilöstö asukkaiden yhdenvertaisten palvelujen turvaamisen äärellä 


Kuvateksti

Toivomme yhdenvertaisia sote-palveluja kaikille. 
Sinuiksi ry:n kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 10.5. kirjastotalo Metsossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuuston jäsen Olga Haapa-Aho. Sinuiksi ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Hölsömäki avasi kokouksen. 

Toivomme yhdenvertaisia sote-palveluja kaikille. 
Sinuiksi ry:n kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 10.5. kirjastotalo Metsossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuuston jäsen Olga Haapa-Aho. Sinuiksi ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Hölsömäki avasi kokouksen.