Tietopankki

Turvallisen ulostulon opas

Nissinen, Pesonen & Väisänen, Pdf-julkaisu, 2016, Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi

Sukupuolen moninaisuuden oppaat

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo on taitolaji

Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa, Jääskeläinen, Hautakorpi, Onwen-Huma, Niittymäki, Pirttijärvi, Lempinen & Kajander, 2015, Opetushallitus

Tasa-arvo, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus

2015, Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Psykiatriyhdistyksen kannanotto eheytysterapioihin

Blogit ja kannanotot -kirjoitus, 2021, Suomen psykiatriyhdistys

Moniperusteinen syrjintä olisi tunnistettava paremmin

Policy Brief-artikkeli, Syrjintä Suomessa - Ajankohtaista tietoa syrjinnästä ja yhdenvertaisuudesta, 2012, Oikeusministeriö

Turvataidot ja seksi

Turvallisesti nettitreffeille

Nettideittailuohje seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville, Ala-Kapee & Santavuori, Pdf-julkaisu, 2020, Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi

Seksiä on monenlaista

2017, Hivpoint

Seksi ja trans

2017, Hivpoint, Seta, Transtuki, Sinuiksi-palvelu & Transtukiverkosto

Turvaseksiopas cisnaisten ja muiden vulvallisten ihmisten väliseen seksiin

Santavuori, 2019, Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi

Anaaliseksin ABC

Hivpoint

Turvataitoja ja asiallista tietoa 8.-luokkalaisille seksuaalisuudesta ja moninaisuudesta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Blogikirjoitus, 2019, Tampereen kaupunki

Sensitiviinen kohtaaminen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sensitiivisen kohtaaminen lääkärin vastaanotolla

Nissinen & Sassi, teoksessa Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus (toim.) Hietanen, Kaleva-Kerola & Pyörälä, 2020, Duodecim

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus -  Mitä jokaisen psykologin tulisi tietää asiakkaan sensitiivisestä kohtaamisesta

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden (SSM) työryhmä, 2020, Psykologiliitto

Tutkimuksia

Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten
hyvinvointi 2017 -Kouluterveyskyselyn tuloksia

Luopa P, Kanste O, Klemetti R, 2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koko ajan jännittyneenä -Moniperusteinen syrjintä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemana

Selvityksiä ja ohjeita, 2018, Oikeusministeriö

Mitä kuuluu sateenkaari-nuorille Suomessa?

Alanko K., 2014, Nuorisotutkimusverkosto/nuorisotutkimusseura

”Usein joutuu miettimään, miten pitäisi olla ja minne olla menemättä”

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden
vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin, Selvityksiä ja ohjeistuksia, 2016, Oikeusministeriö

Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle

Jaskari O., & Keski-Rahkonen, A., 2021, lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim

Sinuiksi ry:lle tehdyt opinnäytetyöt ja pro gradu -tutkimukset

Sateenkaarilapsen ja -nuoren mielenterveyden tukeminen: Opas

Pihla Hakku & Pauliinan Kinnari, 2024, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, sosionomi (AMK).

Opas seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän syrjinnän ehkäisyyn työelämässä

Emmi Nuutinen & Loimu Timonen, 2023, Laurea-ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö, sosionomi (AMK).