Bi-näkyvyyden viikko

18.9.2023

Biseksuaalisuuden stereotypiat

Välietappi homoseksuaalisuuteen? Aina polyamorinen? Heterouttaan tai homouttaan piilotteleva? Pelkkä esitys, jolla saada heteromiesten huomio? 

Biseksuaalisuuteen liitetään usein monia ennakkoluuloja sekä stereotypioita. Nämä ennakkoluulot luovat paljon vääriä mielikuvia sekä voivat johtaa syrjintään biseksuaaliksi identifioituvia henkilöitä kohtaan. Käymme läpi, mistä ennakkoluulot kumpuavat ja miten niitä voi estää. 

Totuudenmukaisen näkyvyyden puute toimii stereotypioiden vahvistajana Bi erasure on ilmiö, joka kuvaa biseksuaalisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja suuntauksena. Ilmiölle ei ole vielä suoraa suomenkielistä käännöstä. Sen juuret kumpuavat kuitenkin pitkälle: jo vuosikymmeniä sitten biseksuaalisuus nähtiin häilyvänä välivaiheena niille henkilöille, jotka eivät olleet valmiita kutsumaan itseään homoseksuaaleiksi. Tähän ajatukseen voi törmätä tänäkin päivänä. Vaihtoehtoisesti biseksuaalin heteronormista poikkeavia suhteita voidaan vähätellä kokeiluiksi tai vaiheiksi, joista kasvetaan ulos ajan myötä. Näiden oletusten lisäksi on hyvä myös muistaa, että biseksuaali henkilö voi olla muun muassa monogaminen, polyamorinen kuin aseksuaalinenkin. 

Bi erasure on siis syrjinnän ja vähättelyn muoto – kyseinen ilmiö johtaa biseksuaalisuuden näkymättömyyteen ja epäasiallisiin kuvauksiin mediassa sekä yhteiskunnassa. Ilmiö ei ole harmiton, vaan tämä suuntautumisen syrjintä voi aiheuttaa pahimmillaan esimerkiksi mielenterveydellisiä vaikeuksia biseksuaaliksi identifioituville. Suuntautumisen vähättely voi lisäksi vaikeuttaa vertaistuen löytämistä sekä tiedonsaantia, joiden puute voi olla merkittävä haitta oman seksuaali-identiteetin kehityksessä. Ristiriitaisten stereotypioiden johdosta bifobiaa voi kummuta sekä hetero- että sateenkaariyhteisöistä. 

Miten tilannetta voi parantaa? 

Biseksuaalisuuteen liittyvien stereotypioiden vähentämiseen on monia keinoja. Tietoisuuden levittäminen niin ennakkoluulojen virheellisyydestä kuin suuntautumisen luonteesta on erityisen tärkeää. Biseksuaalisuuden representaatio validina, luonnollisena sekä omana itsenäisenä seksuaalisena suuntautumisena niin mediassa kuin yhteiskunnassa on keino murtaa vanhentuneita olettamuksia. Tämä auttaa ennakkoluulojen karistamisessa sekä biseksuaaliksi identifioituvien henkilöiden yhteisöön ja yhteiskuntaan kuuluvuuden tunteen kanssa. 

Biseksuaaleille turvallisten ja näkyvien tilojen luonti arjessa, järjestöissä ja organisaatioissa niin hetero- kuin sateenkaariyhteisöissä on keino kehittää asenteita. On tärkeää, että biseksuaalit voivat jakaa kokemuksiaan sekä ajatuksiaan niin, että heitä kuunnellaan sekä arvostetaan. 

Biseksuaalisuuden näkyvyyden viikko pyrkii antamaan näkyvyyttä biseksuaaleille, levittämään tietoa resursseista, historiasta sekä yhteisöistä ja juhlimaan kyseistä suuntautumista sekä sen kirjoa. Bifobian parantamiseen tarvitsee systemaattisia - yhteiskunnan tasolla olevia - keinoja, mutta myös arjen yksityishenkilöiden ymmärtämistä, kuulemista sekä hyväksymistä. 

Lähteet:

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63885  

https://www.stonewall.org.uk/about-us/news/why-do-we-need-bi-visibility-day 

https://www.sinuiksi.fi/selaa-kysymyksia/393

 https://antroblogi.fi/2021/06/bi-vai-panseksuaalisuus-mita-valia