Hae Sinuiksi ry:n toiminnanjohtajaksi / vastaavaksi Sinuiksi-palvelun neuvontatyöntekijäksi

17.3.2023

Sinuiksi ry (entinen Pirkanmaan SETA ry) on 50 vuotta toiminut kansalaisjärjestö, joka edistää paikallisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista etenkin seksuaalisen suuntautumisen, seksin, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta sekä vaikuttaa yhteiskuntaan ja yleiseen asenne- ja mielipideilmastoon rakentavassa hengessä.   

Olet dynaamisen työntekijätiimin esihenkilö, jonka keskeisin työnkuva on asiakastyö. Tiimiin kuuluvat Sinuiksi-palvelun seksuaaliterapeutti, järjestökoordinaattori ja pride-tuottaja. Työparinasi on osa-aikainen talous- ja hallintopäällikkö. Esittelet yhdistyksen hallitukselle yhdistyksen vuosikellon mukaiset asiat sekä meneillään olevat teemat.  

Osallistut itse yhdistyksen valtakunnalliseen ja paikalliseen työhön työajan jaolla, niin että työstäsi 30 prosenttia on hallinnointia, kokouksia, avustusten hakemista ja neuvottelua (mm. Stea, Tampereen kaupungin ja Pirhan kumppanuussopimukset) ja 70 prosenttia yksilö-, perhe- ja asiakastyötä. Vastaanotolla olet empaattinen kohtaaja ja sinulle on tärkeää mahdollistaa kokonaisena näkyväksi tuleminen.  

Yhtä kuukautta vastaava työaika on varattu pride-viikon yhdenvertaisuuden edistämistä tuottajan työparina.  

Järjestötyökentässä työtehtäviin kuuluvat mm.

 • ammattilaisten ja vertaisten kouluttamista  
 • yhteisötyötä (65 vapaaehtoista: ryhmänohjaajia, chat-ohjaajia, työpajakouluttajia)  
 • Sinuiksi ry:n tiedottamistehtävät ja tiedontuottamista  
 • verkostotyötä yhteistyökumppanien kanssa   
 • vaikuttamistyötä   

Toimenkuvassa sinua auttavat:  

 • Ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi psykologi, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti tai muutoin osoitettu pätevyys mm. työkokemuksen kautta) 
 • Vankka kokemus asiakastyöstä sosiaalialalla 
 • Soveltuminen esihenkilötehtäviin 
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen hakemus- ja neuvottelumenettelyjen tuntemus  
 • Hyvä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien tuntemus ja kyky soveltaa niitä käytäntöön  
 • Syvällinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen erityiskysymysten tuntemus sekä perehtyneisyys seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuteen, seksuaaliterveyteen marginaalinäkökulmasta ja ihmisyyden monikerroksellisuuteen  
 • Kielitaidosta on hyötyä (Tampereen kaupungin kanssa on myös sovittu tulkkipalveluista asiakastyössä) 
 • Sinulla on hyvät it-taidot ja työskentelet sujuvasti myös eri verkkoalustoilla 

Olet sovitteleva sillanrakentaja, mutta tarvittaessa jämpti ihmisoikeuksien puolustaja. Saat lisätietoa toiminnastamme strategiasta, toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta sekä tietopankistamme.   

Sinuiksi ry:n ja sen Sinuiksi-palvelun osaamisen ydin on se, että teorian lisäksi tunnemme kohderyhmämme oman tuki- ja auttamistyömme kautta, etenkin moniperusteisten syrjäytymisriskin uhan alla olevien eri-ikäisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen arkielämän kysymykset.  

Pieni järjestö on ketterä työnantaja. Panostamme turvallisempaan tilaan ja työhyvinvointiin. Toimipaikkamme Tampereen Nalkalassa on esteetön. Olet oikeutettu työnohjaukseen ja sinulla on hyvät työterveyspalvelut sekä innostuneet, asiantuntevat ja mukavat työkaverit. Samassa toimitilassa työskentelevät Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hankkeen työpari ja aivan naapurissa Transfeminiinit ry:n työntekijät.  

Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. 

Työtehtävien alku sopivan hakijan löydyttyä. 

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveen kera 16.4. mennessä Sinuiksi ry:n hallituksen puheenjohtajalle Jari Kuismalle osoitteeseen: puheenjohtaja [at] pirkanmaanseta.fi   

Lisäkysymykset voi osoittaa myös puheenjohtajalle.