Sateenkaarierityinen nuorisotyö

13.10.2023

Nuorisotyön viikko

9.10-15.10.2023 vietetään nuoristyön viikkoa kymmenennen kerran. Tämän vuoden teemana on ”tätä on nuorisotyö”. Tänä vuonna nostetaan esiin erityisesti nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Nuorisotyön viikosta voit lukea lisää Allianssin nettisivuilta täältä.

Sinuiksi ry tekee vaikuttavaa nuorisotyötä sateenkaarinuorten kanssa ja yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Sinuiksi ry:n nuorisotyötä tehdään paikallisesti vertaistukiryhmissä, kuten Kasvurauhaa-ryhmässä ja Nuorten ryhmässä, jotka ovat suoraan suunnattu nuorille, mutta nuoria osallistuu tietenkin myös muihin vertaisryhmiimme. Kohtaamme myös hyvin paljon nuoria seksuaalikasvatuksen ja kouluttamisen merkeissä peruskouluissa, toisen asteen kouluissa sekä korkeakouluissa.

Valtakunnallisesti tarjoamme tuki- ja neuvontapalveluja ja niiden piiriin hakeutuu paljon myös nuoria, jotka pohtivat omaa identiteettiään tai haluavat kysyä jostakin tietystä asiasta asiantuntijalta.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret, eli sateenkaarinuoret, ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä. Sateenkaarinuorilla on keskimääräistä enemmän erilaisia hyvinvointiin liittyviä huolia (Setan ja nuorisotutkimusseuran tutkimus, 2019 vuoden kouluterveyskysely). Tietty seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen identiteetti ei aiheuta näitä pulmia, vaan vähemmistöstressi, yhteiskunnan tiukat vaatimukset, kaapittaminen, syrjintä ja väkivalta.

Valtaosa sateenkaarinuorista pärjää kohtuullisen hyvin. Osa sateenkaarinuorista saattaa jäädä kaveripiirin tai jopa oman perheyhteisönsä ulkopuolelle. Kenellekään ei tee hyvää ajatella itseään poikkeuksena, poikkeavana tai ongelmana, vaan nuorten parissa työtä tekevien aikuisten tuleekin toimia kohtaamisissa sensitiivisesti, ymmärtäväisesti sekä turvallisesti. Ammattilaisen rooli saattaa olla äärimmäisen tärkeä nuorelle, joka pohtii omaa identiteettiään, eikä saa pysty kertomaan siitä ääneen kenellekään syrjinnän tai väkivallan pelon takia. Aikuinen voi puheellaan toimia syrjinnän vastaisesti, inklusiivisesti ja sensitiivisesti. Jokainen kohtaaminen on tärkeä.

Yhdenvertainen kohtaaminen ei vaadi suuria muutoksia rakenteisiin tai omaan tapaan tehdä työtä. Hyvin pienilläkin asioilla voi huomioida moninaisuutta, kuten kysymysten muotoiluilla tai yksittäisillä sivulauseilla, ei-olettamisella. Pieni teko meille, mutta suuri merkitys monelle.

Haluan kertoa sinulle sateenkaarinuori, että olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Syrjintää, vihaa ja ennakkoasenteita ei tarvitse kestää tai sietää, vaan apua, tukea ja neuvontaa on saatavilla. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, ja asioista on hyvä puhua ääneen turvallisen aikuisen kanssa. Haluan toivottaa sinut tervetulleeksi vertaistukiryhmiimme tai ottamaan yhteyttä neuvontatyöntekijöihimme. Neuvontatyöntekijöidemme kanssa voit keskustella luottamuksellisesti ja turvallisessa ympäristössä mieltä pohdituttavista asioista. Olemme sitoutuneet yhdenvertaisuuteen ja meillä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Meille olet tervetullut juuri sellaisena, ainutkertaisena, kuin olet.

Teille asiantuntijoille ja ammattilaisille haluan tarjota myös mahdollisuutta olla yhteydessä. Tulkaa tutustumaan toimintaamme, että voitte paremmin ohjata nuoria heidän tarpeisiinsa sopiviin palveluihin. Voitte myös tilata kauttamme koulutusta esimerkiksi sensitiivisestä kohtaamisesta, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta tai sateenkaarinuorten palveluohjauksesta. Meiltä saa myös konsultaatioapua neuvontatyöntekijöidemme kautta, jos sinua pohdituttaa jokin asia sateenkaariteemoihin liittyen.

Meidän aikuisten tehtävänä on luoda maailmasta sellainen, joka on turvallinen ja yhdenvertainen ja jossa on mahdollista olla juuri sellainen kuin on.

Loppuun haluan nostaa esiin muita valtakunnallisia palveluja Sinuiksin lisäksi, joista sateenkaarinuoret, sateenkaarinuorten läheiset ja ammattilaiset voivat saada apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa:

Helsinki pride -yhteisö

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Sateenkaariperheet

Perhesuhdekeskus

Verkkonuorisotalo Loiste

Mico Ylimäki

toiminnanjohtaja

Sinuiksi ry