Vuoden vapaaehtoinen, Vuoden vertaisryhmäohjaaja & Vuoden yhteistyökumppani -tunnustukset

4.12.2023

Vuoden yhteistyökumppani 2023

Tampereen kaupungille luovutettiin Vuoden yhteistyökumppani -tunnustus yhdistyksen syyskokouksessa. Tunnustuksen vastaanotti apulaispormestari Matti Helimo. 

"Tampereen kaupunki on esimerkillisesti edistänyt yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupunkiorganisaation lisäksi koko kaupungissa. Tampereen kaupungilla on kattava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kaupunki on tehnyt konkreettisia toimenpiteitä edistääkseen turvallisemman tilan periaatteiden jalkautumisen kaikille organisaationsa toimijoille.

Tampereen kaupunki toimii pääyhteistyökumppanina Manse pride -viikon toteutuksessa, ja pride on osa kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tampereen kaupunki on luotettava, pitkäaikainen, sitoutunut ja aktiivinen kumppani, jonka toiminta vastaa yhdistyksemme arvoja, ja kaupunki edistää yhdistyksemme tavoitteiden ja tarkoituksen toteutumista aktiivisesti."

Vuoden vapaaehtoinen 2023

Vuoden vapaaehtoinen -tunnustus annettiin tänä vuonna Ilona Jäntille. 

"Ilona oli omistautunut Manse Pride 2023 työryhmässä. Ilona kehitti aktiivisesti Manse Pride työryhmän toimintaa ja sen rakenteita luoden pohjaa myös tulevaisuudelle. Ilona on edustanut itsenäisesti Sinuiksi ry:tä ja tuonut esiin yhteisömme arvoja sekä yhdenvertaisuuden teemoja erilaisille yhteistyökumppaneille.

Ilona huolehtii myös muista jäsenistä toimien sensitiivisesti ja empaattisesti.

Ilona hoitaa tehtäviään itsenäisesti ja vastuullisesti. Ilonan työhön on aina voinut luottaa."

Vuoden vertaisryhmäohjaaja 2023

Kimi Kyyhkynen vastaanotti Vuoden vertaisohjaaja 2023 -tunnustuksen.

"Kimi on luotettava sekä hyvin sitoutunut vertaisryhmien ohjaamiseen. Kimi toimii usean ryhmän vertaisohjaajana, eli on aktiivisesti toiminnassa mukana.

Kimi on pidetty niin muiden ryhmänohjaajien kuin koko Sinuiksi-yhteisönkin keskuudessa. Kimi antaa tukeaan tarvittaessa myös muille vapaaehtoisille. Hän toimii rakentavasti myös haastavissa tilanteissa. Kimi koetaan turvallisena ja helposti lähestyttävänä henkilönä.

Kimi perustaa toimintansa Sinuiksin arvoihin ja toteuttaa konkreettisesti turvallisemman tilan periaatteita."