Vuoden sinuiksilainen

Sinuiksi ry valitsee joka vuosi kolme vuoden sinuiksilaista. Vuoden sinuiksilainen voi olla pitkän linjan vapaaehtoistoimija tai uusi tulokas. Hän toimii tehtävässään reilusti ja kunnioittaen muita. Hänen roolinsa voi olla monenlainen: kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä, siltojen rakentaja, erilaisten kohtaamisten synnyttäjä tai muuten ansioitunut ja aktiivinen henkilö/taho tai jotain aivan muuta. Yhtenä kriteerinä on, että vuoden vapaaehtoiseksi ja vuoden vertaisohjaajaksi ei voi ehdottaa henkilöä, joka saa työstään myös rahallista korvausta. Lisäksi Sinuiksi ry on listannut muita kriteerejä, joiden pohjalta ehdokasvalinnat tehdään.


Sinuiksi ry:n vuoden vapaaehtoinen

 • uusien ideoiden tai toimintojen kehittäminen yhdistykselle
 • yhdenvertaisuuden edistäminen yhdistyksen ulkopuolella, esim. pride-kumppanien/median/yhteistyötahojen kautta
 • omistautuminen ja paneutuminen omaan vapaaehtoistehtävään
 • Sinuiksi ry:n arvojen esille tuonti
 • omistautuminen turvallisemman tilan toteutumiselleluotettava yhteistyön tekijä
 • pidetty Sinuiksi ry:n yhteisössä

Sinuiksi ry:n vuoden vertaisryhmän vetäjä

 • sitoutuneisuus ja pitkäjänteisyys vetäjänä
 • pidetty toisten vetäjien keskuudessa ja Sinuiksi ry:n yhteisössä
 • antaa tukea ryhmäläisten lisäksi myös toisille vetäjille
 • ryhmäläisiltä saatu palaute: vetäjä auttanut/tukenut tulemaan sinuiksi itsensä kanssa
 • varma yhteistyö sekä muiden vetäjien että ryhmäläisten kanssa
 • omistautuminen turvallisemman tilan toteutumiselle
 • Sinuiksi ry:n arvojen esille tuonti

Sinuiksi ry:n vuoden yhteistyökumppani

 • henkilö, yhteisö tai yritys
 • aktiivinen yhteistyön rakentaminen
 • näkyvyyden mahdollistaja yhdistykselle
 • Sinuiksi ry:n arvoja esille tuova taho
 • omistautuminen turvallisemman tilan toteutumiselle
 • saumatonta yhteistyö
 • osallistuva taho yhdistyksen ja sen toiminnan kehittämiseen, hedelmällinen yhteiskehittäminen
 • pitkä kumppanuus, yhteistyösuhteen jatkuvuus
 • pitää esillä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden ajankohtaisia teemoja


Miten Sinuiksi ry nimeää ehdokkaansa

 • Yhdistys kysyy ensin luvan henkilöltä/taholta, jonka haluaa ilmoittaa ehdokkaaksi vuoden vapaaehtoisen, vuoden ryhmänvetäjän ja vuoden yhteistyökumppanin valintaan. Ehdokkaan kanssa keskustellaan siitä, että yhdistys tuo vuoden valinnat esiin viestinnässään. On mahdollista, että valitusta tehdään haastattelu/uutinen tai hänestä kerrotaan sosiaalisessa mediassa.
 • Sinuiksi ry:n työntekijät nimeävät ehdokkaat kriteereiden mukaan ja tekevät hallitukselle perustellun esityksen. Hallitus tekee asiasta virallisen päätöksen hallituksen kokouksessa.
 • Vuoden 2023 sinuiksilaisten valinnat tehdään loppuvuodesta ja ne julkistetaan yhdistyksen syyskokouksessa.