Kysely mielenterveyspalveluja koskevista odotuksista ja kokemuksista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville

22.4.2022

Sinuiksi-palvelu kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien odotuksia ja kokemuksia mielenterveyspalveluihin liittyen. Kokoamme LHBTIQA*-ihmisiltä kuvauksia mm. psykiatrisen sairaanhoitajan, psykiatrin, psykologin, psykoterapeutin, pariterapeutin, perheterapeutin ja seksuaaliterapeutin sekä kirkon diakonia- ja perhetyöntekijöiden palveluihin liittyvistä kokemuksista, niin myönteistä kuin kielteisistäkin. 

Kullekin ammattiryhmälle on oma kyselynsä samoin kuin niille, jotka harkitsevat palveluihin hakeutumista (alla). 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat palvelun tarjoajia tietoisesti ennaltaehkäisemään koettua syrjinnän pelkoa (vähemmistöstressi) eri keinoin, jotta asiakas tai potilas tietää, että palvelu on hänelle sensitiivinen. 
Tässä kyselyssä keskitytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuteen. Luonnollisesti palvelujen tarjoajien tulee huomioida sensitiivisyys kaikkien syrjintäperusteiden osalta.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. mielenterveysalan ammattilaisten koulutuksissa ja aihetta käsittelevissä seminaareissa.

Kyselyyn voi osallistua Sinuiksi ry:n ja sen hallinnoiman Sinuiksi-palvelun sivuilla. Vastaukset tulevat sinne ilman tunnistetietoja. Kutsua vastaamaan kyselyyn saa jakaa, jotta tavoitamme kohderyhmän kattavasti.

Vastaathan 18.6. mennessä.

Kyselyaineiston analysoi psyko-, perhe-, ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen, jussi.nissinen [at] avoinnakasvuun.fi.

Jos sinulla herää kysymyksiä kyselyn muusta toteutuksesta, niin ota yhteyttä: mikko.ala-kapee [at] sinuiksi.fi

Kyselyt

Jos olet käyttänyt:

Jos harkitset tai olet harkinnut mielenterveyspalveluihin hakeutumista, mutta et ole vielä käyttänyt edellä mainittuja ammattiryhmien palveluja, niin vastaa tähän:

Kiitos ajastasi!