Yhdenvertaisuussitoumus

Yhdenvertaisuuslupauksemme:

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme voimassa olevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja sekä jokaisen seksuaalioikeuksia.

Tämä sitoumus on keino luoda tietoisesti turvallisempia tiloja, (THL) tapahtumia ja kohtaamisia kaikissa ihmisten välisissä tilanteissa. Yhdenvertaisuussitoumus ei saa olla tyhjä lupaus, vaan se tulee perustettua sisäistettyyn pyrkimykseen kohdata kaikki huomaavaisesti, kohteliaasti ja sensitiivisesti mistään syrjintäperusteesta huolimatta.

Oheisessa kuvassa on esimerkikki Sinuiksi ry:n ryhmissä ja tapaamisissa käytetystä sitoumuksesta, joka täydentää tarkempia ohjeitamme turvallisemmasta tilasta.

Olet tervetullut juuri sellaisena kuin sinä olet tai joksi olet matkalla riippumatta syntyperästäsi, iästäsi, sukupuoli-identiteetistäsi, sukupuolen ilmaisustasi, terveydentilastasi tai sairaudestasi; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustastasi; kansalaisuudestasi, elämänkatsomuksestasi, seksuaalisesta suuntautumisestasi, seksuaali-identiteettistäsi, vammaisuudestasi, kielestäsi, perhe- tai ihmissuhdemuodostasi, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastasi.

Ellemme osaa huomioida jotain sinulle tärkeää seikkaa itsestäsi, niin voit huoletta mainita tästä. Tehtävämme on luoda niin turvallinen tila kuin mahdollista, jotta voimme keskustella luottamuksellisesti sinulle merkittävistä asioista.