Sinuiksi ry:n toimintakertomus 2021

26.4.2022

Tässä on luonnos Sinuiksi ry:n vuoden 2021 toimintakertomuksesta tutustuttavaksi.

Kertomus vahvistetaan yhdistyksen kevätkokouksessa.

Vuonna 2021 vietiin loppuun syyskokouksessa 2020 käynnistetty yhdistyksen nimenmuutos. Asia vahvistettiin sääntöjemme mukaan kahdessa vuosikokouksessamme.

Yhdistyksen uusi käyttönimi on: Sinuiksi ry (Sääntöjen mukaisena, virallisena allekirjoitusnimenä: Pirkanmaan SETA -Sinuiksi ry)

Toivomme, että yhdistyksen nimi, Sinuiksi ry, kuvastaa yhdistyksessä tehtyä työtä. Yhdistyksen perustehtävänä on hallinnoida valtakunnallista Sinuiksi-palvelua, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014. Sille on vakiintunut hyvä maine ja se tavoittaa laajasti eri-ikäiset seksuaalista suuntautumista, seksiä ja sukupuoli-identiteettiä pohtivat ympäri Suomen.
Sinuiksi-nimi kertoo toiminnan tavoitteesta: sinuiksi tulemisesta itsensä kanssa.

Sinuiksi ry haluaa olla tukemassa haavoittuvammassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia tarjoamalla ammatillista tai vertaisten antamaa tukea, tilanteessa, jos oma identiteetti on vasta hahmottumassa ja henkilö haluaa turvallisesti, yksityisyytensä vaarantumatta, olla luontevasti osana yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen vanha ”Pirkanmaan SETA” -nimi liitetään mielikuvissa etenkin pride- mielenosoituksiin. Yhdistys haluaa jatkossakin olla yhteiskunnallinen ihmisoikeusvaikuttaja, -keskustelija, pride-tapahtumien mahdollistaja sekä sensitiivisen ilmanpiirin vaalija erityisesti tuomalla haavoittuvien äänen vaikuttamistyöhön, mutta ennen muuta se haluaa nimellään kuvastaa jäsenilleen, ryhmäläisilleen ja asiakkailleen strategiansa mukaisesti, että yhdistys on turvasatama, jossa saa oma itsensä rauhassa ilman painetta ulostulosta tai vähemmistöstressistä.  

Yhdistys on jatkossakin Seta-järjestön itsenäinen jäsenyhdistys. Siksi säännöissä virallisena nimenä olisi Pirkanmaan Seta – Sinuiksi ry. Käyttönimeksi vakiinnutetaan Sinuiksi ry. Yhtenäinen nimikäytäntö yhdistyksen ja sen tarjoaman valtakunnallisen palvelun osalta selkeyttää viestintää ja mielikuvaa toiminnasta. Se myös luo itsenäisen yhdistysimagon samoin kuin monilla mulla Seta-perheen itsenäisillä yhdistyksillä, kuten Sateenkaariperheet ry:llä, Dream Wear Clubilla tai Sateenkaariyhdistys Malkuksella.