Turvataitoja ja asiallista tietoa 8.-luokkalaisille seksuaalisuudesta ja moninaisuudesta

9.3.2023


Sepäse-päivä (SeksuaaliihdeSeurustelu) tavoittaa kaikki Tampereen 8.-luokkalaiset eli lähes 2000 oppilasta vuosittain. Tampereella jo kahdeksan vuotta toteutettu malli on osa opetussuunnitelmaan kuuluvaa opetusta. Neljässä eri työpajassa käsitellään seksuaalisuutta, seksuaaliterveyttä ja päihteitä toiminnallisin menetelmin.  

Pajojen sisältönä ovat ihmissuhteet, seurustelu, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, turvaseksi, ehkäisy, seksuaalinen häirintä sekä omien että toisten rajojen kunnioittaminen. 

Kaikkia huomioivaa opetusta 

Julkisuudessa on noussut yksittäisiä kysymyksiä seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevasta opetuksesta. Haluamme hälventää huolta niiden osalta.  

Kaikissa Suomen kouluissa noudatettu opetussuunnitelma perustuu mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin, jolla halutaan taata kaikkien nuorten hyvinvointi. Yhtä lailla enemmistöt kuin vähemmistöt tulee nähdä yhdenvertaisina, osana koulun kaikkia arvostavaa, turvallista yhteisöä. 

THL:n Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan useampi kuin joka kymmenes koululainen kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Sateenkaarinuorilla on muihin nuoriin verrattuna noin kolminkertainen riski itsetuhoisuuteen ja pahoinvointiin suurelta osin siksi, että heidän olemassaolonsa kyseenalaistetaan ja mitätöidään. Siksi syrjintäsuoja on kirjattu lakeihin. 

Sinuiksi ry:n kouluttajat vastaavat yhdestä työpajasta, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolienemmistöjä ja -vähemmistöjä. Pajassa tutustutaan sekä seksuaaliseen suuntautumiseen (mm. heterous, aseksuaalisuus, homous, lesbous, bi- ja panseksuaalisuus) että sukupuolten moninaisuuteen (mm. naiset, miehet, inter-, trans-, muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja transvestiitit) vain muutamia identiteettejä mainitaksemme. Sanasto elää oppilaiden toiveiden mukaan. Noin 85 prosenttia työpajoihin osallistuvista nuorista on hyvin perillä moninaisuudesta ja pitää itsestään selvänä, että koulussa huomioidaan kaikki nuoret.  

Nuorten on tärkeää kuulla, että oma suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole itse päätettävissä, vaan ne ovat tahdosta riippumattomia, myönteisiä asioita. Nuori on hyvä ja arvokas juuri sellaisena kuin on tai jollaiseksi on matkalla. Omaksi itseksi kasvaminen kaipaa kasvurauhaa, turvaa ja luottamuksellisuutta. Monet meistä jäsentävät identiteettiään elämänkaaren eri vaiheissa. Tähän tarvitaan asiallista ja myönteistä tukea, samaistumiskykyä ja osaamista.

Sinuiksi ry:n rastilla sovelletaan turvallisemman tilan periaatteita ja tutustumaan myös muihin yhdenvertaisuuslain mukaisiin syrjintäperusteisiin, jotta kaikki nuoret olonsa tervetulleiksi ja jotta syrjinnän riskin moniperusteisuus tunnistettaisiin. Kaikilla tulee olla hyväksytty ja arvostettu olo osallistua pajaan.

Kaupunki ostaa Sinuiksi ry:ltä pajatoteutuksen. Sisältö on linjassa mm. terveystiedon tunneilla käytävien sisältöjen kanssa ja ne täydentävät toisiaan. Yläkoulujen terveystiedon opettajia tavataan yhteistapaamisissa, viimeksi syksyllä 2022, jotta sisällöistä voidaan keskustella.

Kysymyksin vastataan mielellään 

Helmi-järjestelmän kautta kaikille huoltajille on tiedotettu järjestäjätahoista ja työpajojen sisällöstä. Viestin lopussa on yhteystiedot henkilöistä, joihin halutessaan voi olla yhteydessä. Vuosien saatossa työpajoista on tullut vain muutamia tarkentavia kysymyksiä, joihin on mielellään vastattu. 

Opetusministeri on linjannut, että esimerkiksi vanhempien vakaumus ei oikeuta kieltämään peruskoulun seksuaalikasvatusta lapselta. On tärkeää huomata, ettei ole kyse ideologisesta tai maku- tai mielipidekysymyksestä, vaan ihmisyyttä keskeisesti määrittävistä asioista. Näitä tulee kunnioittaa, ettei syyllistytä syrjimiseen, mitätöintiin tai kiusaamiseen.  

Työpajatyöskentely tukeutuu osaksi Tampereen kaupungin päivittyvää yhdenvertaisuussuunnitelman käytännön toteutusta.

Tampereen kouluissa vastaanotto on ollut hyvää. Ennakoiva valmisteleva tieto vanhemmille on tukenut onnistumista. Toki vuosien mittaan joitain yksittäisiä haastavia tilanteita on ollut, jotka on purettu yhteisymmärryksessä oppilaan, perheen ja koulun työntekijöiden tuella. Sinuiksi ry on lupautunut olemaan käytettävissä, jos vanhemmat haluaisivat oman keskustelutilaisuuden pajojen sisällöistä, se olisi puolin ja toisin antoisaa ja hyödyllistä.

Sinuiksi ry tekee paljon yhdessä kaupungin kanssa turvapaikka- ja kiintiöpakolaistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa, joten kunnioittavaa kohtaamistaitoa esimerkiksi eri kulttuurien ja vakaumuksien yhteensovittamisessa on kertynyt merkittävästi. 

Osin pajatyöskentelyn ansiosta Tampereen yläkouluille on muodostunut hyvä valmius huomioida sateenkaarinuoret oppilaina. Toki parannettavaa joltain osin aina on, mutta usein keskustellen on löydetty toimivat arjen ratkaisut. 

Mikko Ala-Kapee
Sinuiksi ry:n ja Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja,
YTM, Seksuaaliterapeutti