Sinuiksi ry:n logo kuvaa sateenkaarevuuden koko kirjoa

7.12.2021

Sinuiksi ry:n logo tukeutuu tuttuun sateenkaarisymboliikkaan. Kaaren alle voi tulla suojaan, yhdistyksen strategian mukaiseen turvasatamaan. Kaari kuvaa myös siltaa. Yhdistys haluaa olla siltojen rakentaja ja yhteyksien luoja. Sinuiksi ry:n sateenkaari avautuu ylöspäin kuin viuhka antaen oman, murretun sävyn kaikista pride-identiteettilipuista poimituille yksittäisväreille kuvastaen kaikkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmiä. Yhdessä olemme enemmän.

Väriskaalaa avattuna:

Klassinen alku kuudella värillä

Kaaren viuhka avautuu oikealta puolen perinteisellä 6-värisellä sateenkaarilipulla. Alkuperäisen lipun syntyvaiheista voi lukea täältä. Omassa logossamme olemme hieman taittaneet kaikkia värejä. 

Harmaa

Harmaa kuvastaa esimerkiksi aseksuaaleja, agender-ihmisten ja demisukupuolisten lipuista löytyvää tunnisteväriä.

Vaaleansininen, vaaleanpunainen ja valkoinen

Translipun sävyt ovat meidän sateenkaaressamme

Musta, ruskea ja fuksia

Mm. progressiivisesta liputusta tutut musta ja ruskea huomioi Poc-ihmiset (people of colour) sekä laajemmin rodullistetut. Yhdistykseksemme yhdenvertaisuussitoumus kattaa luonnollisesti syrjinnän kiellon myös muilla perusteilla (mm. syntyperä, kulttuuri, uskonnollinen tai poliittinen vakaumus, ikä, terveydentila, vammaisuus, perhemuodot ja sosiaalinen asema), joille ei tiettävästi ole vielä annettu symbolivärejä pride-lippuihin. Musta ja ruskea ovat myös tuttuja nahkafettareiden ja karhujen lipuista. Fuksia puolestaan kuvastaa mm. panseksuaalisuutta.

Vuonna 2021 vahvistetun Sinuiksi ry-nimen tausta

Yhdistyksen uusi käyttönimi on: Sinuiksi ry (Sääntöjen mukaisena, virallisena allekirjoitusnimenä: Pirkanmaan SETA -Sinuiksi ry). Päätös on vahvistettu sääntöjen mukaisesti kahdessä vuosikokouksessa.

Toivomme, että yhdistyksen nimi, Sinuiksi ry, kuvastaa yhdistyksessä tehtyä työtä. Yhdistyksen perustehtävänä on hallinnoida valtakunnallista Sinuiksi-palvelua, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2014. Sille on vakiintunut hyvä maine ja se tavoittaa laajasti eri-ikäiset seksuaalista suuntautumista, seksiä ja sukupuoli-identiteettiä pohtivat ympäri Suomen.
Sinuiksi-nimi kertoo toiminnan tavoitteesta: sinuiksi tulemisesta itsensä kanssa.

Sinuiksi ry haluaa olla tukemassa haavoittuvammassa asemassa olevien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia tarjoamalla ammatillista tai vertaisten antamaa tukea, tilanteessa, jos oma identiteetti on vasta hahmottumassa ja henkilö haluaa turvallisesti, yksityisyytensä vaarantumatta, olla luontevasti osana yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen vanha ”Pirkanmaan SETA” -nimi liitetään mielikuvissa etenkin pride- mielenosoituksiin. Yhdistys haluaa jatkossakin olla yhteiskunnallinen ihmisoikeusvaikuttaja, -keskustelija, pride-tapahtumien mahdollistaja sekä sensitiivisen ilmanpiirin vaalija erityisesti tuomalla haavoittuvien äänen vaikuttamistyöhön, mutta ennen muuta se haluaa nimellään kuvastaa jäsenilleen, ryhmäläisilleen ja asiakkailleen strategiansa mukaisesti, että yhdistys on turvasatama, jossa saa oma itsensä rauhassa ilman painetta ulostulosta tai vähemmistöstressistä.  

Yhdistys on jatkossakin Seta-järjestön itsenäinen jäsenyhdistys. Siksi säännöissä virallisena nimenä olisi Pirkanmaan Seta – Sinuiksi ry. Käyttönimeksi vakiinnutetaan Sinuiksi ry. Yhtenäinen nimikäytäntö yhdistyksen ja sen tarjoaman valtakunnallisen palvelun osalta selkeyttää viestintää ja mielikuvaa toiminnasta. Se myös luo itsenäisen yhdistysimagon samoin kuin monilla mulla Seta-perheen itsenäisillä yhdistyksillä, kuten Sateenkaariperheet ry:llä, Dream Wear Clubilla tai Sateenkaariyhdistys Malkuksella.