Sinuiksi ry:n syyskokouksen kannanotto

3.12.2023

Sinuiksi ry on hyvin huolissaan sateenkaarinuorten hyvinvoinnista ja eri palveluiden puutteellisesta tuesta sekä palveluiden saavutettavuudesta 

“Kouluterveyskyselyjen mukaan masennusoireet, huoli omasta mielialasta, väkivaltakokemukset ja heikko koettu hyvinvointi ovat sateenkaarinuorilla selkeästi yleisempiä verrattuna muihin nuoriin. Ilmiö on kehittynyt koko ajan huolestuttavammaksi vuodesta 2019”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Mico Ylimäki. Ylimäki jatkaa: “syrjintä, vihapuhe ja häirintä niin somessa, kouluissa kuin kotonakin heikentävät sateenkaarinuorten hyvinvointia. Sateenkaarinuoriin kohdistuu myös henkistä, seksuaalista ja hengellistä väkivaltaa. Myös niin sanottu eheyttäminen vaikuttaa sateenkaarinuoriin hyvinvointia heikentävästi ja on hälyttävän yleistä.” 

Sinuiksi ry vaatii, että palveluissa otetaan huomioon sateenkaarinuorten erityiskysymykset ja taataan saavutettavat, turvalliset ja sensitiiviset palvelut. Palveluista ei tule leikata, vaan päinvastoin niihin on panostettava entistä enemmän: hyvinvointialueiden on koulutettava henkilöstöään moninaisuudesta sekä sensitiivisestä kohtaamisesta. Palveluiden tulee olla lain mukaan yhdenvertaisesti kaikille ja viranomaisten velvollisuus on sekä edistää yhdenvertaisuutta että turvattava palvelut kaikille. 

Sateenkaarinuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Nämä haavoittuvuutta aiheuttavat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteet on tunnistettava sekä purettava aina varhaiskasvatuksesta oppilashuoltoon ja perheiden palveluista erikoissairaanhoitoon. “Translapsiin ja -nuoriin kohdistuu nyt paljon vihapuhetta ja ennakkoluuloja. Monen elämä päättyy aivan liian varhain perheeltä saadun torjunnan ja mitätöinnin takia sekä sukupuoliristiriidan hoidon puutteellisuuden takia” kertoo Ylimäki. Sinuiksi ry vaatii, että translapsille ja - nuorille on tarjottava ammatillisesti kestävää, laadukasta sekä sensitiivistä hoitoa. Näissä palveluissa ei saa olla minkäänlaista sijaa vihapuheelle, eikä mis- tai disinformaatiolle. 

Intersukupuolisten lasten kehollinen koskemattomuus on turvattava. Mikäli koskemattomuutta on loukattu, he tarvitsevat laadukasta traumaterapiaa, jonka avulla voidaan tukea hyvän kehosuhteen ja sukupuoli-identiteetin rakentumista. Sinuiksi ry vaatii, että intersukupuolisten lasten kehollista koskemattomuutta ei loukata ja se suojellaan lainsäädännöllä. 

Kasvatus-, opetus-, ja sote-alojen ammattilaisia on koulutettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemoista. Sinuiksi ry vaatii, että palveluissa toimii sateenkaarisensitiivisiä ammattilaisia, kasvuympäristö edistää kasvurauhaa olemalla turvallinen ja hyväksyvä. Edellytämme myös, että lainsäädännön muutoksia edistetään. Lainsäädännön muutoksiin lukeutuvat intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden turvaaminen, sukupuolen juridisen vahvistamisen mahdollistaminen lapsille ja nuorille sekä eheyttämistoimien kieltämisen. 

“Sinuiksi ry tarjoaa muun muassa valtakunnallisesti neuvontaa ja tukea sateenkaari-ihmisille ja järjestää sekä mahdollistaa erilaisia vertaistuellisia ryhmiä koko Pirkanmaan alueella. Toimintamme tavoittaa kohderyhmää laajasti sekä ehkäisee ja estää syrjäytymistä”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jari Kuisma. Sinuiksi ry vaatii, että kolmannen sektorin toimijoiden panos toteuttaa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa ja vertaistukea tunnustetaan ja tukea tälle vahvistetaan. Toiminta on elintärkeää sateenkaarilapsille ja -nuorille ja paikkaa räikeästi puutteellisia julkisia palveluja.