Sinuiksi ry:n kevätkokouksen kannanotto: Sosiaaliturvaan sekä järjestöihin kohdistuvat leikkaukset murentavat suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

6.5.2024

Suomen hallituksen kaavailemat valtionavustusleikkaukset vaarantavat yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan ja heikentävät peruuttamattomasti jo muutenkin haavoittuvammassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia. Sateenkaari-ihmiset ovat heikommassa asemassa kuin muut ihmiset, esimerkiksi tutkimusten mukaan sateenkaarinuorten hyvinvointi on heikompaa verrattuna muihin nuoriin. Vihateot, syrjintä ja häirintä ovat Suomessa huolestuttavan yleisiä, lainsäädännöllisten ja rakenteellisten syrjintämekanismien lisäksi. 

Sote-järjestöjen kohderyhmiin kohdistuu jo nyt todella paljon elämää kuormittavia leikkauksia. Ja edelleen sote-järjestöiltä leikkaaminen kohdistuisi kaikkiin marginalisoituihin ihmisryhmiin, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten takia monen henkilön tilanne on Suomessa heikentynyt ja hoidon saatavuuden vaikeutuminen on ajanut henkilöitä yhä enemmän järjestöjen avun piiriin. Jo pelkästään Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry:n toiminta tavoittaa noin 800 ihmistä kuukaudessa. Yhdistyksen erityisosaaminen sateenkaarierityisestä työstä, seksologinen osaaminen, turvallisemman tilan mahdollistaminen sekä vertaistuki tarjoaa apua huomattavalle määrälle henkilöitä, jotka ilman tätä jäisivät avun ja tuen ulkopuolelle. 

Järjestöihin kohdistuvat valtionavustusleikkaukset luovat järjestöille säästöpaineita. Mikäli järjestöjen palveluita tai toimintamuotoja joudutaan näiden leikkausten takia lakkauttamaan, ovat inhimilliset seuraukset todella järkyttäviä sekä kauaskantoisia. Nämä ongelmat kasautuvat ja kasvavat, eikä julkinen sektori, yksityisestä sektorista puhumattakaan kykene niitä korjaamaan. 

Järjestöillä on tärkeä rooli hyvinvointiyhteiskunnassa. Järjestöt ovat kolmas sektori, joka tukee julkista (ensimmäistä) ja yksityistä (toista) sektoria täydentämällä näiden palveluvalikoimaa ja tavoittamalla sellaiset henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta, esimerkiksi syrjintäkokemuksien pelossa halua hakeutua näiden kahden viimeksi mainittujen toimijoiden palveluihin. Järjestöt eivät kuitenkaan voi toimia ilman rahoitusta. Suuri ja äkkinäisesti tapahtuva leikkaus vaarantaa koko kolmannen sektorin toimintakyvyn ja vaarantaa sen tuen, jota järjestöt tarjoavat erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleville ihmisille. 

Järjestöt tekevät kaiken lisäksi ennalta ehkäisevää työtä, joka estää ihmisiä joutumasta raskaampien (ja kalliimpien) julkisten tai yksityisten palveluiden käyttäjiksi. Järjestöt siis synnyttävät jo olemassa olevalla toiminnallaan säästöä yhteiskunnalle ja koko kansantaloudelle. 

Pirkanmaan SETA – Sinuiksi ry vaatii, että järjestöavustusten leikkauksia ei toteuteta. Säästöjen sijasta leikkaukset tosiasiallisesti lisäävät esimerkiksi hyvinvointialueiden kustannuksia, koska järjestöjen tekemä neuvonta-, ohjaus-, psykososiaalinen ja muu tuki- sekä kohtaava työ tehdään mahdottomaksi. 

Suomen hyvinvointiyhteiskuntaideaan on kuulunut näkökulma, että heikommassa asemassa olevista pidetään huolta – ja toivottavasti näin on myös jatkossa. 
Tampereella 4.5.2024 

Sinuiksi ry