Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä

Ryhmä on tarkoitettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville sekä omaa seksuaalista suuntautumistaan ja/tai sukupuoli-identiteettiään miettiville, joille myös neurokirjon piirteet ovat osa elämää (esim. autismi, Asperger, ADHD, ADD, Tourette jne.).

Diagnoosia ei vaadita, oma kokemus riittää. Ryhmä on avoin ja suunnattu 18–100 vuotta täyttäneille. 

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Sinuiksi ry:n ja Omavoiman (Setlementti Tampere) kanssa.

Ryhmä kokontuu yleensä 2 viikon välein maanantaisin. Ryhmään on ilmoittautuminen (kullekin kerralle oma ilmoittatumislinkki tietosuojasyistä). Ryhmä toteutuu kun osallistujia on ilmoittatunut ainakin 3 ryhmänohjaajien lisäksi. Yleensä ryhmässä on n. 6-8 osallistujaa

Neurokirjon sateenkaariryhmän rakenne (2 h)

klo 17          Pääsee toimistolle sisään

                      Tarjottavaa, vessassa käynti
                      Asettumista aloilleen

klo 17.15     Ryhmä alkaa

Tutustumiskierros: kutsumanimi (jos haluaa kertoa, 
Kädellä voi viitata vuoron seuraavalle, ellei halua osallistua puhumalla)

Kuulumiskierros: mistä aiheista halutaan puhua

n. klo 18      Lyhyt tauko

klo 18.05    Ryhmä jatkuu: keskustelua

klo 18.50     Fiilis-kierros (Miltä ryhmä tällä kertaa tuntui)

klo 19          Ryhmä loppuu

*Ajat ovat suuntaa antavia.

Ryhmässä noudatetaan ryhmän itse luomia
Neurokirjon sateenkaariryhmän ryhmäohjeita:

(Päivitetty: 14.6.2021)

  • Vaitiolovelvollisuus: ryhmässä jaetut asiat jäävät ryhmän sisäiseksi.
  • Ei paljasteta luvatta toisiamme ryhmän ulkopuolella.
  • Ei tehdä oletuksia toisten identiteeteistä. Ei määritellä muita toisten puolesta.
  • Jokainen saa päättää, millä nimellä tulee kutsutuksi.
  • Annetaan kaikille tilaa puhua.
  • Voi puhua tai olla puhumatta, ei välttämättä tarvitse kertoa mitään.
  • Kunnioitetaan toistemme rajoja ja koskemattomuutta.
  • Ryhmän aikana saa liikkua vapaasti ja poistua tilasta. Hiljainen oheistekeminen on sallittua.
  • Erehtyä saa ja kysyä kannattaa.

Noudatamme Suomen lakeja, mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus riippumatta mm. syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisesta, fyysisistä tai henkisistä rajoitteista, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muista tekijöistä. Minkäänlainen kiusaaminen tai syrjintä ei ole sallittua.

Aina voi ottaa yhteyttä tj-Mikkoon (toiminnanjohtaja [at]pirkanmaanseta.fi). Työntekijä lopulta vastaa ryhmien toiminnassa ja auttaa ratkaisemaan tilanteita.