Neurokirjon sateenkaarivertaisryhmä

Ryhmä on tarkoitettu seksuaali-, sukupuoli- ja suhdevähemmistöihin kuuluville sekä omaa identiteettiään pohtiville, joille myös neurokirjon piirteet ovat osa elämää (esim. autismikirjo, ADHD, Tourette, OCD jne.). Diagnoosia ei vaadita, oma kokemus riittää.

Ryhmä on avoin ja suunnattu yli 18 vuotiaille.

Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Sinuiksi ry:n ja Omavoiman (Setlementti Tampere) kanssa.

Ryhmä kokoontuu yleensä 2 viikon välein maanantaisin. Ryhmä toteutuu kun osallistujia on ilmoittautunut ainakin 2 ryhmänohjaajien lisäksi. 


Neurokirjon sateenkaariryhmän rakenne (2h 30min)

klo 17          Pääsee toimistolle sisään

                    Tarjottavaa, vessassa käynti
                    Asettumista aloilleen

klo 17.15     Ryhmä alkaa

Tutustumiskierros: kutsumanimi (jos haluaa kertoa, 
Kädellä voi viitata vuoron seuraavalle, ellei halua osallistua puhumalla)

Kuulumiskierros: mistä aiheista halutaan puhua

n. klo 18      Lyhyt tauko

klo 18.05    Ryhmä jatkuu: keskustelua

Tapaamisen lopuksi Fiilis-kierros (Miltä ryhmä tällä kertaa tuntui)

klo 19.30    Ryhmä loppuu

*Ajat ovat suuntaa antavia.


Ryhmässä noudatetaan ryhmän itse luomia
Neurokirjon sateenkaariryhmän ryhmäohjeita:

(Päivitetty: 28.2.2024)

 • Vaitiolovelvollisuus: ryhmässä jaetut asiat jäävät ryhmän sisäiseksi.
 • Ei paljasteta luvatta toisiamme ryhmän ulkopuolella.
 • Ei tehdä oletuksia toisten identiteeteistä. Ei määritellä muita toisten puolesta.
 • Jokainen saa päättää, millä nimellä tulee kutsutuksi.
 • Annetaan kaikille tilaa puhua.
 • Voi puhua tai olla puhumatta, ei välttämättä tarvitse kertoa mitään.
 • Kunnioitetaan toistemme rajoja ja koskemattomuutta.
 • Ryhmän aikana saa liikkua vapaasti ja poistua tilasta. Hiljainen oheistekeminen on sallittua.
 • Erehtyä saa ja kysyä kannattaa.
 • Pyritään välttämään yleistyksiä, esimerkiksi “kaikki me neurokirjon ihmiset ollaan sellaisia ja tällaisia” tai “kaikki me [sateenkaaritermi] ollaan sellaisia ja tällaisia”.
  Tämä ei silti tarkoita sitä, ettei piirteistä tai termeistä voisi keskustella. Huomioidaan vain, että jokainen on omanlaisensa yksilö.

Noudatamme Suomen lakeja, mm. yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus riippumatta mm. syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta tai romanttisesta suuntautumisesta, fyysisistä tai henkisistä rajoitteista, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muista tekijöistä. Minkäänlainen kiusaaminen tai syrjintä ei ole sallittua.


Lisätietoja:

 • Sinuiksi ry:n koordinaattori Jenni jenni(a)pirkanmaanseta.fi
 • Setlementti Tampere ry:n/Omavoiman vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Reetta reetta.kevatniemi(a)setlementtitampere.fi

Aina voi ottaa yhteyttä Jenniin tai Reettaan. Työntekijä lopulta vastaa ryhmien toiminnassa ja auttaa ratkaisemaan tilanteita.